Vad innebär vardagen med Myopi?

80 % av vår inlärning sker visuellt och en stor del av vår sociala interaktion baseras på det visuella. Det är därför väldigt viktigt att ge ditt barn de bästa möjligheterna för en god syn. 

Att inte ha en välfungerande syn är inte bara obekvämt, ger irriterade ögon och huvudvärk, det kan dessutom hindra ditt barns utveckling i skolan, i fritidsaktiviteter eller barnets sociala förmåga. Ju tidigare myopi upptäcks och man kan sätta in korrektion och behandling, desto mindre besvär kan ditt barn få både nu, och senare i livet. 

Myopi kan även påverka ögonhälsan då all myopi, men framförallt högre grader av myopi är associerade med en ökad risk för att utveckla vissa ögonsjukdomar. Grå starr, grön starr, förändringar i gula fläcken och näthinneavlossning är tillstånd som normalt kopplas till ett åldrande öga, men risken för dessa sjukdomar ökar med graden av närsynthet. Myopi ökar även risken för att dessa sjukdomstillstånd utvecklas i förtid. Men det är viktigt att komma ihåg att så länge en korrekt diagnos ställs finns goda chanser till effektiv hjälp.

Läs mer om hur myopi behandlas och vad du som förälder kan göra här.