Myopi nu & då – från utomhuslek till skärmtid och studier

I dagsläget är det ingen som vet exakt vad som orsakar myopi, men vi vet att det finns vissa saker som ökar risken. Myopi är till viss del genetiskt vilket innebär att om en eller båda föräldrarna har myopi är risken större för att barnet ska utveckla det. Men på senare tid har man sett en stor ökning av myopi som kopplas till en annan faktor – vår moderna livsstil.

På många sätt har vår kropp inte utvecklats på samma sätt som tekniken och samhället har gjort runt omkring oss. Dagens moderna livsstil har fört med sig flera vanor som innebär en ökad risk för att ditt barns ögon inte utvecklas normalt. En av dem är att vi och våra barn spenderar allt mindre tid utomhus. Att leka eller vistas utomhus är bra för synutvecklingen, man tror detta beror på höga ljusnivåerna samt att fokus ligger på objekt på längre avstånd.

Istället för att vistas utomhus spenderar vi mer tid inomhus, inte sällan framför våra skärmar som vi sitter nära och fokuserar på under långa stunder. Datorer, surfplattor och smartphones är vanliga inslag i våra barns vardag både med syfte att underhålla och distrahera men även i skolarbetet. Skärmarna i sig har inte konstaterats öka risken för myopi mer än annat närarbete, men deras lättillgänglighet leder till att vi och våra barn väljer skärmen många gånger istället för att till exempel leka utomhus. Forskning visar att barn som spenderar mer tid utomhus har en lägre risk för att utveckla närsynthet, även om de spenderar en hel del tid framför skärmar. Att vi dessutom tenderar att studera allt längre leder också till mer närarbete framför både skärmar och böcker. Samband mellan vår studietid och utvecklingen av närsynthet har påvisats av forskare.

Läs våra bästa tips på aktiviteter som både är roliga och bra för ditt barns syn här.