Så går en synundersökning för närsynthet till

Närsynthet, eller myopi, är ett växande problem bland barn över hela världen, och Sverige är inget undantag. Men vad är egentligen myopi och hur går behandlingen till? Martin Lingvall, legitimerad optiker förklarar:

– Myopi innebär att ögat blir för långt i relation till dess brytkraft, vilket gör det svårare att se saker på långt håll. Barn blir oftast närsynta mellan åldrarna åtta och tretton, men närsyntheten kan fortsätta att utvecklas genom tonåren och hos unga vuxna. Myopi utvecklas gradvis och om du som förälder själv är närsynt bör du vara extra uppmärksam på om ditt barn visar tidiga tecken på myopi så som att de kisar mycket eller sitter nära skärmen när de tittar på tv. Om du misstänker att ditt barn är myopt är det viktigt att boka tid för en synundersökning så snart som möjligt. Synundersökningen pågår i cirka 30 minuter och är helt smärtfri!

Synundersökning
För barn som fyllt 8 år är det en optiker som gör undersökningen. Innan dess går man via BVC eller elevhälsan och då är det en ögonläkare eller ortoptist som undersöker barnets syn, eftersom synproblem tidigt i livet kräver en annan typ av behandling. Under besöket gör optikern en mängd olika tester för att mäta upp synfelet exakt för att kunna ordinera rätt styrka. Kontaktlinser är ett bra komplement till glasögon eftersom de ger en större frihet, speciellt för ett liv fullt av aktiviteter och rörelse. Endagslinser är alltid att rekommendera för barn då de tar bort ett extra moment i den dagliga hanteringen och underlättar användning för barn i skolålder.

Linsträning
I samband med synundersökningen får både barn och vid behov, även förälder träna på att ta ut och sätta i linserna på ett säkert sätt. Tillsammans med optikern går man grundligt igenom hantering och hygienrutiner så att både barn och förälder känner sig trygga med linserna i vardagen. Linserna ska sedan användas dagligen eller som ett komplement till glasögon. Om barnet blir förkyld rekommenderar man att använda glasögon eftersom ögat blir mer mottagligt för virus och infektioner under sjukperioden.

Återbesök
Eftersom varje öga och individ är unik är det viktigt att göra regelbundna återbesök hos optikern för att kunna kontrollera myopins utveckling och anpassa styrkan på glasögon eller linser därefter. Om man har valt kontaktlinser sker återbesöken mer frekvent till en början, för att sedan genomföras var sjätte månad eller efter behov. Allt för att förälder och barn ska känna sig trygga med hanteringen och optikern ska kunna följa ögats tillväxt på lång sikt.

Bromsande behandling
Idag finns det alternativ till vanliga glasögon och kontaktlinser som bromsar utvecklingen av myopi för att hålla närsyntheten på en lägre nivå. Dessa behandlingar kan inte bota synfelet men de kan minska den slutliga myopin som utvecklas under uppväxten. Därför är det viktigt att behandlingen med speciella kontaktlinser, glasögon eller medicinska ögondroppar påbörjas så tidigt som möjligt och pågår så länge ögat växer.

När ögat blir längre tänjs näthinnan ut och blir tunnare, vilket gör den mer sårbar för vissa ögonsjukdomar. Forskning visar att framförallt högre grader av myopi är associerade med en ökad risk för glaukom, myopisk makuladegeneration och näthinneavlossning.  Genom att använda linser med en bromsande effekt minskar inte bara risken för följdsjukdomar, utan även risken att drabbas tidigare i livet.

Kontakta din optiker för mer information, eller läs mer om CooperVisions mjuka myopibromsande kontaktlinser MiSight® här.