Vad är myopi?

I stort sett alla barn föds översynta. Det innebär att barnets öga helt enkelt är för kort från start. I takt med att barnet växer och närmar sig skolåldern har ögongloberna vanligtvis vuxit ikapp och synen har korrigerats. Till dess använder barn sin naturligt inbyggda fokuseringsförmåga, likt autofokus i en kamera, som oftast kan kompensera för det för ännu för korta ögat.

Men ögat fortsätter att växa ända upp i tonåren och hos vissa barn och ungdomar växer ögat så pass mycket att det blir lite för långt. När ögat är för långt blir barnet istället myopt – det vill säga närsynt. Myopi, eller närsynthet, innebär helt enkelt att ögat är för långt i förhållande till ögats brytkraft, vilket gör det svårare att se detaljer på långt håll, så som tavlan i klassrummet eller texten på TV’n. Barn blir oftast närsynta mellan åldrarna åtta och tretton, men närsyntheten kan fortsätta att utvecklas genom tonåren och hos unga vuxna.

Rättsynt öga

Närsynt öga (myopi)

Barnen själva vet oftast inte om de har problem med sin syn eller inte. Det är därför upp till dig som förälder att själv vara uppmärksam och se till att barnets syn undersöks för att ditt barns syn ska utvecklas på bästa möjliga sätt. 

Läs mer om vanliga tecken som du som förälder bör vara uppmärksam på här