Myopi går i arv

Även om det fortfarande inte är känt exakt hur och varför myopi utvecklas är det konstaterat att ärftlighet har ett finger med i spelet. Om en eller båda föräldrarna är närsynta är risken avsevärt större att även barnet kommer utveckla närsynthet.

Om båda föräldrarna är myopa är risken för myopi hos barnet 50%. 

Om en förälder är myop är risken för myopi hos barnet 33%.

Om ingen förälder är myop är risken för myopi hos barnet 25%.