Myopi är svårt att upptäcka eftersom barn är bra på att anpassa sig

Vid födseln är synen begränsad och suddig. Det beror på att synnerven och hjärnan inte är färdigutvecklade ännu. Därefter utvecklas vår syn gradvis för att senare uppnå sin fulla potential. Det normala är att barn är översynta och först vid 11-årsåldern är det normalt att ögonen är helt utan synfel. Trots detta blir alltfler barn och ungdomar runt om i världen närsynta.

Även om forskningen inte kan förklara de bakomliggande orsakerna till myopi är det konstaterat att mer skärmtid, mindre tid utomhus där ögat för vila på långt håll och till viss del även ärftlighet, kan påverka barnets synutveckling negativt. Att inte ha en fullgod syn är inte bara besvärligt, det kan även hämma barnets utveckling i skolan och sociala sammanhang. Och trots att myopi är ett bevisat växande problem hos dagens skolbarn är det fortfarande svårt att upptäcka.

I en skolklass brukar det vara någorlunda lätt att peka ut vem som springer snabbast eller kan flest engelska ord, men det näst intill omöjligt för barn att själva upptäcka att deras syn är annorlunda jämfört med kompisen. Istället är det vanligt att barn hittar andra sätt för att överkompensera sitt synfel. Om man till exempel inte ser vad som står på tavlan i klassrummet kan man kika över axeln på en klasskamrat och se vad de svarar. Att flytta sig närmre tv:n eller kisa när man läser eller scrollar på telefonen är även det tecken på att barnet kan vara närsynt. Att flytta sig tätt intill skärmar eller böcker är inte bara ett tecken på myopi, det är även ett beteende som kan leda till ökad närsynthet.

Gradvis ökande myopi påverkar inte bara avståndseendet, utan även motorik, koncentrationssvårigheter och inlärning. I vissa fall kan det som upplevs som koncentrationssvårigheter eller dyslexi snarare handla om ett oupptäckt synfel. Och eftersom hela 80% av vår inlärningsförmåga under uppväxten styrs av det visuella är det extra viktigt att ge barn de allra bästa möjligheterna för en god syn. Som förälder eller lärare är det därför viktigt att vara uppmärksam på barnets synutveckling och sätta in rätt behandling och korrektion så tidigt som möjligt.

Läs mer om hur du som förälder eller lärare kan lära dig tyda tidiga tecken på närsynthet hos barn med ett okorrigerat synfel här!