Låt ögonen ta sommarlov – minska risken för närsynthet

Forskning visar att barn som tillbringar mycket tid utomhus löper mindre risk att drabbas av närsynthet, ett problem som i skrivande stund ökar lavinartat. 
– Genom att uppmana dina barn att vara utomhus, ta pauser och minska tiden med fokus på nära håll kan du som förälder minska risken att dina barn drabbas, säger Martin Lingvall, legitimerad optiker.

Enligt studier beräknas 50% av den globala befolkningen vara närsynt år 2050. Anledningen bakom ökningen tros bero på vår moderna livsstil. Barn tillbringar allt mer tid inomhus, där blicken växlar mellan skärmar och skolböcker på nära avstånd.

– Utomhus använder man sina ögon på längre avstånd, samtidigt som man utsätter ögonen för höga ljusnivåer. Vi har sedan tidigare sett en lavinartad ökning av närsynthet i Asien men kan nu konstatera att trenden även nått Europa och Sverige. När vi och våra barn spenderar allt mer tid inomhus går vi miste om möjligheten att fokusera blicken på längre avstånd samt de höga ljusnivåerna som är viktigt för ögats utveckling, säger Martin Lingvall, legitimerad optiker. 

Men en färsk undersökning gjord av kontaktlinsföretaget CooperVision visar att hela 72% av de svenska föräldrarna är omedvetna om att närsynthet är ett växande problem bland barn. Närsynhet ökar i sin tur riskerna för följdsjukdomar såsom näthinneavlossning, grön starr och förändringar i gula fläcken.

 – Att utbilda och sprida kunskap till föräldrar är avgörande. Genom att uppmana dina barn till att ta pauser från fokus på nära håll och tillbringa mer tid utomhus kan du som förälder faktiskt hjälpa till att bromsa utvecklingen av närsynthet, säger Martin Lingvall, legitimerad optiker.

Optikerns tips – så låter du ögonen vila

1. Tid utomhus
Studier visar att om man tillbringar minst 90 minuter utomhus varje dag, eller 11 timmar i veckan kan uppkomsten av myopi senareläggas. Man vet inte exakt varför, men man tror att de höga ljusnivåerna och att vi får chansen att fokusera på längre avstånd spelar en viktig roll.

2. Pauser
Det är inte alltid vi har möjlighet att vara ute, skärmen kan vara lättillgänglig och underlättar vår vardag på många sätt. Då är det viktigt att inte glömma av pauserna. Ett enkelt och välbeprövat knep är den amerikanska 20-20-20-regeln. Ta en paus i 20 sekunder var 20:e minut och fokusera blicken på något som ligger minst 6 meter bort, (dvs 20 feet).

3. Minska den totala tiden med fokus på nära håll
Ur ett myopi-perspektiv finns det ingen skillnad på digitala enheter eller en bok. Därför är det viktigt att när tillfälle ges ta ett steg bort och ägna sig åt aktiviteter där ögat inte behöver fokusera på nära håll.

CooperVisions undersökning kring närsynthet hos barn genomfördes i februari i år (2021) och bygger på 1000 intervjuer med föräldrar med barn under 18 år. Undersökningen är riksrepresentativ