FAQ

Här samlar vi de vanligast förekommande frågorna gällande barn och myopi.

Vad innebär myopi? Myopi, eller närsynthet, innebär att ögat är för långt i förhållande till ögats brytkraft, vilket gör det svårare att se detaljer på långt håll, så som tavlan i klassrummet eller texten på TV’n, men att man ser bra på nära håll. Läs mer om myopi här

Är myopi ärftligt? Ja, myopi är ärftligt. Om båda föräldrar har myopa innebär det att risken för att barnet ska bli myopt är 50%. Är en av föräldrarna myopt är risken för att barnet ska bli myopt 33% och om ingen av föräldrarna är myopa är risken 25%.

Kan myopi förebyggas? Myopi är till viss del ärftligt, men påverkas också av den livsstil vi har. Att barn idag spenderar mer tid med blicken på nära håll framför mobiler, läsplattor, datorer, tv-apparater och studiematerial och mindre tid utomhus där blicken används på långt håll gör att problemet ökar. Forskning visar att barn som spenderar mycket tid utomhus löper minskad risk för närsynthet.

Varför ökar antalet myoper? Att myopi, eller närsynthet, ökar kraftigt i stora delar av världen tros bero på vår livsstil. Vi spenderar mer tid inomhus med mobiler, läsplattor, datorer, tv-apparater och studiematerial och mindre tid utomhus där ökat får användas på långt håll (minst sex meter). Enligt forskning beräknas 50% av världens befolkning vara närsynt 2050.

Vilken hjälp finns att få? Det finns dessvärre inget sätt att bota eller helt stoppa utvecklingen av myopi. Glasögon och kontaktlinser korrigrarsynfelet, men dessa bromsar inte myopins utveckling. Men det finns faktiskt behandlingar som kan bromsa och behandla myopi. Kontakta din optiker för mer information, eller läs mer om CooperVisions mjuka myopibromsande kontaktlinser MiSight® här.