Du som förälder kan hjälpa ditt barn

Det viktigaste du som förälder kan göra är att vara uppmärksam på symptom som kan vara tecken på myopi och ta med ditt barn på regelbundna synundersökningar hos en optiker. Men det finns även andra saker du kan göra hemma i er vardag för att hjälpa ditt barn. 

Vi vet att tid utomhus kan senarelägga uppkomsten av myopi. Varför vet man inte, men man tror att ljusnivåerna utomhus och att vi får chansen att fokusera på längre avstånd spelar en viktig roll. Studier har visat att denna effekt uppkommer om man spenderar minst 90 minuter utomhus varje dag, eller 11 timmar i veckan. Det är dessutom positivt att ta återkommande pauser från skärmar, böcker och andra aktiviteter där man fokuserar blicken på något som är nära. 

Om ditt barn normalt använder glasögon eller kontaktlinser för skolarbete, påminn dem att göra samma sak hemma med läxor eller annat närarbete.