Barn och kontaktlinser

Att barn inte kan använda kontaktlinser är en seglivad myt som fortfarande lever kvar. Traditionellt har man korrigerat synen hos närsynta barn med glasögon. Men faktum är att det egentligen inte finns en rekommenderad ålder när barn kan börja använda kontaktlinser. Att använda och sköta kontaktlinser ställer högre krav på barnet än vad glasögonanvändning gör, men kommer samtidigt med en rad praktiska och medicinska fördelar som kan göra livet enklare.

Idag använder märkbart få barn under 15 år kontaktlinser, och man kan se ökad användning av glasögon i takt med att barnen blir äldre. Detta beror på att graden av närsynthet, eller myopi, ökar med ålder, men har också att göra med att barn under 10 år sällan går på regelbundna synundersökningar, och därför inte får den hjälp de behöver. Den generella inställningen till kontaktlinser hos föräldrar är även det en bidragande faktor.

I många fall handlar det om att föräldrar är osäkra på om barnet kan ta ansvar för att komma ihåg att sätta i och ta ut linserna, hålla linserna rena och sköta hanteringen regelbundet utan påminnelser.

– Studier visar faktiskt att barn i åldern åtta till tolv har lägre antal komplikationer jämfört med äldre barn och vuxna. Även om föräldrar kan vara osäkra om barnet kommer ihåg och rent fingerfärdsmässigt klarar av att ta ut och sätta in linserna varje dag är det viktigt att vara lyhörd. Ett motiverat barn som vill börja använda linser är ofta mer ansvarsfullt när det kommer till användning av linser än vad föräldrar först tror. Optikern ser dessutom till att ni båda får en ordentlig genomgång hur man hanterar kontaktlinser på ett säkert och hygieniskt sätt, säger Martin Lingvall, legitimerad optiker.

Glasögon eller kontaktlinser?
Beslutet handlar snarare om att se barnets unika behov och omgivande faktorer än ålder. För barn som idrottar ger kontaktlinser en frihet att röra sig obehindrat. Kontaktlinser ökar även i många fall den totala synskärpan och ger ett friare synfält, samtidigt som man slipper oundviklig imma på glasögonen eller dyra reparationer om bågarna skulle gå sönder. För barn rekommenderas endagslinser eftersom man slipper det extra steget med rengöring och kan slänga linserna i slutet på dagen.

Vanliga glasögon och kontaktlinser korrigerar synfel, men bromsar inte utvecklingen av myopi. Därför är det viktigt att göra regelbundna synundersökningar hos en optiker för att hitta rätt behandling för barnet och även vid behov anpassa styrkan i takt med att myopin utvecklas. Ju tidigare synfelet upptäcks desto bättre utgångsläge får barnet. Även på lång sikt kan tidig behandling av myopi minska risken för andra ögonsjukdomar senare i livet. Idag finns det behandlingsmetoder som inte bara korrigerar, utan även bromsar utvecklingen av närsynthet. CooperVisions mjuka myopibromsande kontaktlinser MiSight® är ett exempel på endagslinser med bevisat bromsande effekt. De är framtagna för att vara enkla för barn att använda och är ett tryggt och säkert alternativ till vanliga glasögon och kontaktlinser.

Kontakta din optiker för mer information, eller läs mer om CooperVisions mjuka myopibromsande kontaktlinser MiSight® här.